Master Population Health Management

Hoe communiceren we een relatief onbekende opleiding binnen het LUMC?

Population Health Management is een relatief nieuwe masteropleiding binnen het LUMC. Wij werden gevraagd na te denken hoe we deze opleiding aan een grote publiek bekend konden maken en wat daarvoor het beste middel was. Doordat de opleiding nieuw is, groeien de aanmelding daarom gestaag. Wij zagen direct twee problemen. Enerzijds was er het vaste stramien van het LUMC waarbinnen de communicatie moest plaats vinden en anderzijds het feit dat maar weinigen wisten wat PHM eigenlijk inhield. We hebben eerst een groep PHM studenten samengebracht en hen alles gevraagd wat PHM echt is. Vervolgens hebben we een script geschreven waarbij we alles tot de essentie hebben teruggebracht. Deze animatie laat haarfijn zien wat PHM is en wat de functie is.

Voor de animatie zochten we een toegankelijke stijl die enerzijds grappig was maar ook informatief. We hebben ons daarom laten inspireren op de animaties van BOOS ons favoriete Youtube tv programma.

Geleverde diensten

  • Script
  • Storyboard
  • Animatie productie